من مهران نیک نفس هستم

توسعه دهنده وب در موازی پرداز

ساکن در کرمان

رزومه من

 • از بهمن ۱۳۹۷

  توسعه دهنده وب

  موازی پرداز – کرمان

 • آذر ۱۳۹۷ تا بهمن ۱۳۹۷

  توسعه دهنده وب

  اسپرلوس – کرمان

 • آذر ۱۳۹۴
  تا
  آذر ۱۳۹۷

  توسعه دهنده وب

  موازی پرداز – کرمان

 • مرداد ۱۳۹۳
  تا
  مهر ۱۳۹۵

  توسعه دهنده وب

  پارس هرم رایان – کرمان

 • بهمن ۱۳۹۳
  تا
  خرداد ۱۳۹۵

  مشاور و مجری پروژه های نرم افزاری

  مبتا – کرمان

 • تابستان ۱۳۹۴

  توسعه دهنده وردپرس

  راهکارهای پایدار آبان – کرمان

 • بهمن ۱۳۹۳
  تا
  اردیبهشت ۱۳۹۴

  کارآموزی دانشجویی

  بردهای هوشمند ایرانیان – کرمان

تکنولوژی های مورد علاقه من